Eliminació de soques

  • Empresa d'eliminació de troncs i arrels d'arbres del Vallés

Extracció de soques i arrels

Disposem de les eines necessàries per tal d'extreure completament les soques dels arbres un cop han estat tallats.

Amb la maquinària adequada, aconseguim que el seu jardí quedi en bones condicions i sense senyals que facin palès que anteriorment hi hagués hagut un arbre. En l'àlbum fotogràfic en pot veure el procés i resultats.

Informació de contacte
Silva Jardineria

David Castillo Tamayo

  • C/ Lluís Companys núm. 1 baixos 2ª, 08530 La Garriga.

  • +34 628 58 00 36

  • info@silvajardineria.cat

Fotografies d'eliminació de soques